Breadcrubs

Asma Katlar

Asma kat tavan kirişlerine veya beton kolonlara montalanarak yapılmaktadır. Eğer asma katı taşıyacak bir kolon ya da direk yok ise çelik direkler ile taşınabilecek duruma getirilerek de yapılabilir.

Asma katın ölçümleri yola bakan bölümde 3.00 m, iç yüksekliği 2.40 m'den az olmamak koşuluyla ve binaların içerisindeki yüksekliği 5.50 m olmak üzere yapılabilir.

Asma katın ticari amaçlı kullanılmadığı yapıların dışında zemin katla bağlantı sağlayan bağımsız bir bölüm olarak tanımlanıyor.

Konut yapılacak alanlarda o bölgeye ilişkin asma katın uygunluğunun belirlenmesi aynı bölge üzerinde bulunan mevcuttaki yapılaşmaya göre imar planlarında karar vermede rol oynamaktadır.